Protipožární posuvná vrata Hörmann

T30, T90, jedno a dvoukřídlá

Protipožární posuvná vrata Protipožární posuvná vrata

Vrata ve speciálním provedení

  • Kouřotěsná protipožární posuvná vrata pro bezpečnéúnikové a záchranné cesty (neplatí pro vrata s integrovanými dveřmi)
  • Klapka do výklenků u vrat T30/T90 pro pěknější vzhled
  • Vrata T30/T90 pro použití v případě průchozího stropu s nenosným překladem
  • Vrata T30/T90 v provedení s půlkruhovým obloukem (poloměr min. 15

Velké uzávěry pro preventivní protipožární ochranu

Pro všechny úseky v objektu dodává společnost Hörmann v závislosti na zatížitelnosti ohněm spolehlivá posuvná vrata, odpovídající danému provozu a potenciálním rizikům - řešení v jedno nebo dvoukřídlém provedení - a pro bezpečnéúnikové a záchranné cesty navíc také s funkcí ochrany proti kouři.

Protipožární posuvná vrata Hörmann lze nainstalovat zvlášť rychle. Díky zkrácené době montáže šetříte Vaše peníze! Další přednost protipožárních posuvných vrat Hörmann: Panelové plechy jsou celoplošně slepeny s výplní a tvoří tak zvlášť jednotný celkový vzhled.

Vratové křídlo

Dvoustěnné, konstrukční hloubka 72 mm, tvořené samostatnými panely, které jsou vzájemně spojené (na stavbě) a odpovídají výšce vratového křídla.
Materiál: Tenký plech o tloušťce 1,0 mm, upravený bez napětí.
Izolace pomocí izolačních panelů.
Vrata dodáváme bez zámku. Hmotnost: 40 kg/m

Druhy konstrukcí stěn a montáž:

Osazení je schválené pro:
beton >=140 mm, montáž hmoždinkami
zdivo >= 240 mm, závitové tyče
pórobeton >= 240 mm, montáž hmoždinkami nebo závitovými tyčemi

Pro překlad platí následující podmínky:

U ohnivzdorných stěn ze zdiva je v prostoru šíře otvoru nutný překlad z železobetonu . Překlad v odstavném prostoru musí být z ohnivzdorného zdiva.
U ohnivzdorných stěn z betonu nebo pórobetonu se vyžaduje překlad ze železobetonu také v postranním odstavném prostoru - tedy přes celou délku kolejnic.

Zkoušky, schválení

Protipožární konstrukce jsou prověřeny podle směrnice DIN 4102, podléhají stálému vnějšímu dohledu nad jakostí, který provádíústav pro zkoušení materiálů Braunschweig, a jsou schválené Německým institutem pro stavební techniku v Berlině.

Schvalovací rozhodnutí:

Z-6.12-1462 (T30 HG 21)
Z-6.12-1653 (T30 HG 15)
Z-6.11-1463 (T90 HG 18)
Z-6.11-1690 (T90 HG 17)

Na základě podmínek pro schválení jsou protipožární a protikouřová posuvná vrata vhodná pro 2-3 uvedení do činnosti denně.

Schválený rozsah velikostí (světlý rozměr otvoru v mm):

Typ vratŠířka v mmVýška v mm
T 30 HG 21 jednokřídlá
T 30 HG 15 dvoukřídlá
1000 - 8500 2000 - 6000
T 90 HG 18 jednokřídlá
T 90 HG 17 dvoukřídlá
1000 - 8500 2000 - 5000

Kvalitativní znaky

Protipožární posuvná vrata

Kování

Horní trubkové ústrojí s náležitými závěsnými konzolami. Každý panel obsahuje pár vodících kladek na kuličkovém ložisku, s odpružením. Zavěšení vrat po celé šířce (v prostoru otvoru i v odstavném prostoru), krytí pozinkovanými ocelovými plechy. Na uzavíracím panelu rukojeť a madlo ve tvaru mušle. Spodní vodící kladka na straně dorazu uzavíracího panelu.

Montáž

Beton: Montáž hmoždinkami
Zdivo: Závitové tyče
Pórobeton: Montáž hmoždinkami nebo pomocí závitových tyčí

Integrované dveře s prahem pro vrata T30

Pro vrata T30 HG 21 a HG 15: konstrukční hloubka 62 mm.
Od světlé výšky otvoru 2 300 mm do maximálně 5000 mm.
Světlý průchod: šířka 1000 x výška 1 962 mm.
Vybavení horním zavíračem dveří. Výška prahu cca. 42 mm

Integrované dveře bez prahu pro vrata T30

Pro vrata T30 HG 21 a HG 15: konstrukční hloubka 62 mm.
Od světlé výšky otvoru 2 100 mm do maximálně 5000 mm.
Světlý průchod: šířka 996 x výška 1 967 mm.
Vybavení horním zavíračem dveří.

Dohled nad jakostí

Protipožární uzávěry Hörmann podléhají průběžnému vnějšímu dohledu nad jakostí, který provádíústav pro zkoušení materiálů v Braunschweigu.

Uzavírací mechanika

Vrata jsou samočinná prostřednictvím uzavíracího závaží, které je obložené ocelovým plechem. Nad zavíracím závažím se nachází hydraulický koncový tlumič. Zavírací rychlost je plynule řízena pomocí horního regulátoru zavíraní.

Zajišťovací zařízení

Na přání k dostání se zajišťovacím zařízením, které se skládá z:
- 1 zajišťovacího magnetu
- 2 kouřových hlásičů (v závislosti na velikosti vrat a dané stavební situaci možné kouřové hlásiče navíc)
- 1 síťového usměrňovače 24 V
- 1 tlačítkového spínače pro ruční spuštění

Integrované dveře s prahem pro vrata T90

Pro vrata T90 HG 18 a HG 17: konstrukční hloubka 72 mm.
Od světlé výšky otvoru 2 300 mm.
Světlý průchod: šířka 1005 x výška 1 963 mm.
Vybavení horním zavíračem dveří. Výška prahu cca. 42 mm

Integrované dveře bez prahu pro vrata T90

Pro vrata T90 HG 18 a HG 17: konstrukční hloubka 62 mm.
Od světlé výšky otvoru 2 100 mm.
Světlý průchod: šířka 1000 x výška 2 003 mm.
Vybavení horním zavíračem dveří.Kontakt

Marolux production s.r.o.
Dopraváků 749/3
Praha 8 - Dolní Chabry
184 00

Tel: 284 68 68 20
Mobil: 602 632 520
marolux@marolux.cz