Rolovací mříže Hörmann

Bezpečnost zaručující výměnu vzduchu a průhled

Rolovací mříže Hörmann Rolovací mříže Hörmann

Při automatickém provozu mříže zamezuje zraněním a poškození vrat jištění proti vtážení a jištění zavírací hrany. Pro podzemní garáže a při provozu vysokozdvižných vozíků se doporučuje volitelná světelná závora v průjezdu.


Typ HG-A, HG-S, HG-E, HG-L

Technická data - Rozsah rozměrů
Rolovací mříže classic HG-A
Šířka do 8000 mm
Výška do 8000 mm

Rolovací mříže classi HG-V
Šířka do 11750 mm
Výška do 8000 mm

Rolovací mříže HG-S
Šířka do 11750 mm
Výška do 8000 mm

Rolovací mříže v kvalitě Hörmann

HG-A, hliník standard
Pro malé otvory nebo málo cyklů za den, např. pro noční uzavření. Mříže a plastové spoje jsou standardně z čistého válcovaného hliníku. Na přání s vysoce kvalitní přáškovou vrstvou v přednostním barevném odstnínu šedobílé (jako RAL 9002), v barevných odstínech podle RAL, NCS nebo podle DIN 17611 přírodně eloxované (E6/EV1).

HG-V, zesílený hliník
Ideální pro široké otvory nebo vysoké počty otevíracích a zavíracích cyklů v podzemních garážích nebo parkovacích prostorách. Mříž je vyhotovena z čistého válcového hliníku s vyztuženými plástvovými spojkami z čisté, válcové ušlechtilé oceli V2A. lehká a stabilní i pro široké otvory.

HG-S, ocelová robustní a cenově výhodná
Cenově výhodné provedení pro velké šířky a vysoké počty otevíracích a zavíracích cyklů. Mříž a plástvové spojky jsou standardně z pozinkované oceli. Na přání vysoce kvalitní prášková vrstva v přednostním odstínu šedobílé (jako RAL 9002) nebo v barevných odstínech podle RAL nebo NCS.

HG-E, ušlechtilá ocel pro zvýšené nároky
Mříže a plástvové spojky z ušlechtilé čisté válcové oceli V2A. Mimořádně kvalitní v leštěném provedení V2A.

HG-L, lehký a kompaktní hliník
Elegantní a místo šetřící provedení, vhodné především pro obchodní pasáže. Mříže a plástvové spoje hliníku s příčnou tyčí jako dodatečná ochrana proti vsunutí ruky. Na přání v barevných odstínech podle vzorníku RAL, NCS nebo podle DIN 17611 eloxované v přirozeném odstínu (E6/EV1).

Technická data - Rozsah rozměrů
Rolovací mříže classic HG-E
Šířka do 11750 mm
Výška do 8000 mm

Rolovací mříže bassic HG-L
Šířka do 9000 mm
Výška do 5500 mm

Vlastní váha pláště rolovacích vrat
cca. 7,0 kg/m2 HG-A
cca. 8,0 kg/m2 HG-V
cca. 14,0 kg/m2 HG-S
cca. 14,0 kg/m2 HG-E
cca. 6,5 kg/m2 HG-L

 

Kvalitativní znaky

Systém vodících kolejnic


Systém vodících kolejnic

Speciální profil z pozinkovaného materiálu vyvinutý naším vlastním vývojovým týmem, plastové vodící profily odolné vůči povětrnostním vlivům v signální oranžové barvě a kartáčové těsnění poskytují bezpečné vedení vrat, tichý chod a jejich vysokou těsnost.

Navařitelné upínací základny


Navařitelné upínací základny

Velká přednost při výstavbě hal s ocelovou konstrukcí. Upínací základny se navaří přímo na ocelové těleso, bez potřeby dalších upevňovacích prostředků. Poté se zcela jednoduše našroubuje vodící kolejnice.

Bezpečná navíjecí hřídel


Bezpečná navíjecí hřídel

Je správně dimenzovaná podle DIN 18073 (průhyb nižší než 1/500 délky hřídele). Navařený vnitřní kotouč zabraňuje únavovým lomům.

Precizní upevňovací technika


Precizní upevňovací drápy

Šroubové spoje fixují vodící kolejnice na stavební těleso. Díky této technice jsou vymezovací kroužky zcela zbytečné. Také opticky zcela čistéřešení.

Distanční pouzdra


Distanční objímky

Pevná distanční pouzdra na čepech hřídele fixují navíjecí hřídel v axiálním směru. Hřídel proto nemůže vyklouznout z ložisek.

Uzamykatelný podlahový profil pro vnější i vnitřní zabezpečení

U tohoto speciálního vybavení, které zabraňuje vloupání, zapadnou závorové tyče po obou stranách do vodících kolejnic. Zámek s profilovou cylindrickou vložkou a madlo jsou obyčejně umístěny uvnitř. Při zabezpečení vrat zvenku dodáváme podlahový profil se zámkem a madlem ve tvaru mušle.

Pouze společnost Hörmann Vám nabízí systém ZAK


Systém ZAK

Systém ZAK

Přednosti systému ZAK

  • Spára mezi pláštěm rolovacích vrat a překladem se uzavře a vrata jsou těsnější.
  • menší opotřebení a tření na plášti rolovacích vrat, vrata zůstávají déle pěkná.
  • podstatně nižší hlučnost při chodu vrat.
  • o 80 mm nižší prostorová náročnost na výšku překladu.

Se systémem ZAK


Hnací ústrojí ZAK

Jedna převodovka ZAK

Bez systému ZAK


Bez systému ZAK

Navíjecí hřídel nemění svou polohu. Tím dochází k šikmému tahu a má za následek:
- větší oděr a tření
- hlučnější chod
- zřetelně větší náročnost na výšku překladu
Štěrbina ve tvaru kruhové výseče v důsledku šikmého tahu dokonce i bez zatížení větrem a z toho vyplývající špatná těsnost.

Jedinečná montážní pomoc


Neohebný uzavírací profil

Za účelem rychlé a bezpečné montáže jedním jediným montérem. Už není zapotřebížádných zdvižných prostředků jakými jsou např. jeřáb nebo vysokozdvižný vozík. Montážní pomoc pracuje zcela nezávisle na elektrické síti staveniště! Používá se pro Hörmann rolovací vrata a rolovací mříže s následujícími atributy:

  • Nástrčný pohon a standardní konzole.
  • maximální hmotnost vrat 600 kg.
  • maximální výška vrat 5000 mm.


Kontakt

Marolux production s.r.o.
Dopraváků 749/3
Praha 8 - Dolní Chabry
184 00

Tel: 284 68 68 20
Mobil: 602 632 520
marolux@marolux.cz