Vratové kombinace

Flexibilní vrata v kombinaci s rolovacími nebo sekčními vraty

Vratové kombinace 1 Vratové kombinace 2

Možné kombinace vrat

Jako rychloběžná vrata se hodí zvláště pružná venkovní vrata V6030 SE a V6015 TR a V10008. Pro noční uzavření si u fi rmy Hörmann můžete vybrat mezi rolovacími vraty a průmyslovými sekčními vraty.

Výhody kombinace vrat
Přes den se díky vysoké otevírací a zavírací rychlosti pružných rychloběžných vrat šetří energie, optimalizuje materiálový tok a minimalizuje průvan. V noci zajišťují rolovací nebo sekční vrata ochranu proti vloupání.

Pro kombinaci hovoří mnoho
Kombinace vrat jsou nejen robustní; v kombinaci obou vrat poskytují i účinnou zvukovou a tepelnou izolaci. Bočně a do hloubky potřebují málo místa pro montáž.

Kompaktní řešení zárubní
Kombinace s rolovacími vraty: při dostatečném překladu jsou hřídele pružných rychloběžných vrat a rolovacích vrat umístěny v zárubni nad sebou. Není-li v prostoru překladu k dispozici dostatek místa, namontují se hřídele za sebou s distančním krytem.Kontakt

Marolux production s.r.o.
Dopraváků 749/3
Praha 8 - Dolní Chabry
184 00

Tel: 284 68 68 20
Mobil: 602 632 520
marolux@marolux.cz